Zavolajte nám: 0904 358 155

Poruchová služba Bratislava


Poruchová Služba Bratislava

Poruchová služba Bratislava

Úspech profesionálneho poruchového servisu je založený predovšetkým na profesnej a ľudskej kvalite jednotlivých členov. Všetci naši technici majú odbornú kvalifikáciu a sú dôkladne preškolený na havarijné situácie. Včasným privolaním poruchovej služby zabránite ďalším škodám na Vašom majetku a na majetku iných osôb!


ZAMERIAVAME SA NA: 
- okamžitá oprava kúrenia
- vysokotlakové čistenie kanalizácie, kamerovanie potrubí
- oprava kanalizácie a daždových rozvodov
- rýchla detekcia a oprava úniku vody
- TÚV , oprava kúrenia / servis kotolní
- odsávanie vody / inštalatérske práce
- výpadky a poruchy na rozvodoch elektriny